Dificultats per entendre amb soroll de fons?

Dificultats per entendre amb soroll de fonsComprendre la parla en un ambient amb soroll pot ser difícil fins i tot per una persona amb audició normal. Malgrat les notables millores dels audiòfons moderns, la realitat és que la comprensió en soroll segueix essent una de les principals causes de queixa per part dels usuaris d’ audiòfons. Moltes vegades es necessitaran usar ajudes tècniques per a millorar la comprensió en ambients amb soroll.

Anem a explicar per què és tant difícil de vegades entendre amb soroll per a les persones que tenen pèrdua d’ audició.  Hem de tenir en compte diferents aspectes que poden fer la comprensió més difícil:

  • L’orador està en moviment, girant-se d’esquenes a l’oïent o parlant des del lateral.
  • La intensitat de la senyal varia, donat que la majoria de vegades les consonants se senten amb menys força.
  • La distància també juga un paper clau en la recepció de la senyal. A més distància la intensitat de la senyal disminueix.
  • El to també pot variar, en funció de la veu de l’orador i de si és home o dona.
  • La pronunciació de l’orador i el ritme de la seva parla.
  • Les condicions acústiques de la sala poden ser deficients. La reberveració fa que la senyal no arrivi en condicions òptimes.

De tots aquests factors dependrà en part la comprensió de l’oïent. A més  a més, hem de tenir en compte altres factors no menys importants que tenen una influència directa amb la comprensió de la parla en ambients de soroll:

  • Aspectes cognitius: fan referència a l’aptitud dels éssers de processar informació a partir de la percepció, el coneixement adquirit i característiques subjectives que permeten valorar i considerar certs aspectes en detriment d’altres. La cognició està íntimament relacionada amb conceptes abstractes com ara la ment, percepció, raonament, intel·ligència, aprenentatge, imaginació i molts altres. Si aquests aspectes cognitius estan millor conservats, les possibilitats de comprendre una conversa en un ambient sorollós es veuen clarament afavorits.
  • Tipus i Grau de la pèrdua auditiva: Les pèrdues d’audició d’oïda externa o mitjana presenten dificultats de comprensió en ambients sorollosos que són fàcilment corregibles amb l’ús d’audiòfons. En ser el problema de caire transmissiu, la pròpia correcció dels llindars auditius fa que la senyal pugui arrivar de forma clara i amb la intensitat desitjada. Les pèrdues d’audició sensoneurals són més complexes de corregir totalment amb l’ús només d’audiòfons, especialment si aquestes són severes. Comporten un deteriorament de l’oïda interna o el nervi auditiu, fent que la recepció de la senyal pugui confondre’s amb el soroll de fons, i que la qualitat de la senyal, doncs, no sigui clara. Per aquests casos, es recomana l’ús d’ ajudes tècniques per a millorar la comprensió.
Ho vols compartir?

Deixa un comentari

La teva adreça de mail no es farà pública.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.