audiopacks mascarillas mascaretes comprension comprensio habla parla

Mascaretes i la comprensió de la parla

A la nostra vida quotidiana ens valem de la informació auditiva i visual per a comunicar-nos. La “nova normalitat” a la qual ens enfrontem avui dia, juntament amb la utilització de les mascaretes i les pantalles de protecció creen nous desafiaments a l’hora de comunicar-nos.

Les persones que pateixen pèrdua auditiva es veuen encara més afectades, ja que l’ús dels elements de protecció degraden el senyal acústic i redueixen i/o eliminen les pistes visuals, lingüístiques i gestuals de les persones.

Estudis recents demostren que els sistemes de protecció facial que menys dificulten la percepció de la parla són les màscares quirúrgiques, seguides de les màscares FFP2.

 

Anàlisi dels fonemes de la llengua

L’espectre freqüencial dels sons de la parla es troba entre els 125 Hz i els 9 KHz. Cadascun d’ells, té una distribució característica de l’energia. Les nostres oïdes analitzen aquesta distribució en l’ona sonora de la parla i el cervell ens permet distingir els diferents sons de la nostra llengua.

La formant F0 (freqüència fonamental) és comuna per a tots els fonemes que es produeixen emetent veu, anomenats fonemes sonors. La F0 es genera a nivell de les cordes vocals i la seva freqüència és aproximadament de 200 Hz en les dones, de 125 Hz en els homes i entre 250 Hz i 300 Hz en els nens i nenes (en funció de l’edat, idioma, etc).

Les vocals tenen la seva energia concentrada en formants, conjunts d’ones més intensos l’altura de les quals ve determinada per la diferent posició dels òrgans articuladors en el tracte vocal.

La formant de freqüència més baixa que es produeix a continuació de la freqüència fonamental (F0) es denomina primera formant (F1). La F1 està relacionada amb el grau d’obertura de la boca (/a/ és oberta, /i/ i /o/ són tancades).

La segona formant (F2), es relaciona amb el grau d’anterioritat o posterioritat de producció en el tracte vocal (/i/ és anterior, /o/ és posterior).

En espanyol només són necessaris els dos primers formants per a caracteritzar les cinc vocals, però les llengües amb un sistema més complex, com l’anglès o el francès, necessiten també el tercer. Els formants superiors (del quart al sisè), es creu que caracteritzen la parla individual de cada persona.

Les consonants que es produeixen sense vibració de les cordes vocals es denominen sordes o àfones. Com les consonants àfones són les fricatives (/s/,/z/ i /f/ ) i l’africada (ch). En elles predominen els components freqüencials aguts, provocats pels sorolls que genera la fricció de l’aire en el tracte vocal.

Molts sons importants per a la intel·ligibilitat de la parla, i la conseqüent comprensió verbal, tenen components aguts. Per exemple, la consonant /s/ té un contingut lingüístic important com a marcador de plural (la foca/les foques) i de persona (escolta/escoltes) i, com a conseqüència, és la consonant més freqüent de l’espanyol. Concentra gairebé tota la seva energia en la gamma dels aguts, el seu pic més intens ronda els 4.000 Hz, però generalment se situa entre 3.000 i 4.000 Hz.

audiopacks banana habla fonemas

La ubicació dels sons de la parla segons la seva freqüència i intensitat defineix un gràfic que, per la seva forma, es coneix com a “banana auditiva” o “banana de la parla”. Aquest gràfic, si bé presenta algunes característiques comunes, és diferent segons la llengua de la qual es tracti.

Amb l’ús dels sistemes de protecció no sols es produeix una disminució en la intensitat del senyal, sinó que també s’alteren les freqüències dels pics d’energia acústica o formants característics de cada so. És a dir, que aquest fenomen genera distorsió del senyal.

Particularment, en el so /s/, amb la utilització dels sistemes de protecció analitzats, s’observa un increment en les freqüències greus, produint un efecte enmascarant en les freqüències agudes.

 

La comprensió de la parla

Si bé l’ús de mascaretes facials amb zones transparents afavoriria la realització de la lectura labial, hem de considerar que aquesta aporta només un 30% de la informació per a descodificar el llenguatge oral.

Aquest tipus de mascaretes juntament amb les pantalles, són les que produeixen una major degradació acústica.

En sistemes de protecció facial no existeix una solució perfecta. Quan els estudiants basen el seu aprenentatge més en les pistes auditives hauran de considerar-se les mascaretes de tela (menor degradació del senyal. Si es basen més en les pistes visuals, es recomana l’ús d’una pantalla.

No obstant això, aquest sistema per si sol no és considerat completament segur pel que hauria d’utilitzar-se juntament amb les mascaretes quirúrgica. Recentment s’ha desenvolupat un protector de tela per a col·locar en la part inferior de la pantalla.

Amb el transcurs del temps segurament sorgiran nous materials i dispositius per a adaptar-se a aquesta “nova normalitat”. És important poder analitzar com afecten l’acústica de la parla i la comunicació.

 

Consells per a millorar la comunicació

  • Reduir el soroll de fons
  • Parlar de manera lenta i clara, sense cridar
  • Mantenir les màscares transparents o pantalles desentelades
  • Tenir una lluminositat adequada
  • Quan sigui possible, utilitzar el suport del llenguatge escrit
  • Prendre torns de manera adequada mentre es conversa
  • Utilitzar sistemes de micròfon remot personals i/o col·lectius
  • Mantenir la distància física imprescindible

 

Font: https://www.phonak.com/es/

Ho vols compartir?

Deixa un comentari

La teva adreça de mail no es farà pública.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.